Day: October 17, 2017

Home / 2017 / October / 17

13 สัญญาณ บ่งบอกว่า คุณกำลังจะเป็นคุณแม่

  รู้หรือไม่ว่า อาการเริ่มแรกของการตั้งครรภ์ อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกได้ก่อนที่จะขาดประจำเดือนอีกนะคะ เมื่อคุณเตรียมตัวทุกอย่างไว้พร้อมและกำลังตั้งตารอค่อยการมีลูก ลองสังเกตดูว่า คุณมีอาการ 13 ข้อเหล่านี้บ้างหรือไม่ ถ้ามี คุณอาจจะได้ข่าวดีในอีกไม่นานนี้แล้ว